Opdatering 2019-04-30:

I torsdags angav en medarbejder ved Motorstyrelsen at årsagen til, at en kunde ikke havde fået sin værdiansættelse var, at man manglede svar fra mig. En lille detalje i den anledning: Jeg havde ikke fået en forespørgsel fra Motorstyrelsen.
Der forespørges på generelle eksportprislister fra 1980 og 1990'erne, men da bilen ikke var typegodkendt i noget EU land før med indførelsen af EU direktiv 2007/46, som trådte i kraft d. 28 marts 2009 findes generelle prislister ganske enkelt ikke. Bilerne var individuelle til hvert enkelt marked, og da jeg først kom ind i billedet i 2001 - og fik bilen godkendt i 2002 - har der naturligvis ikke været historiske prislister for hverken firserne eller halvfemserne.

Jeg var i intensiv dialog med fabrikkens eksportdirektør om både teknik og priser, da bilen skulle godkendes. Dette førte til en praksis, som blev godkendt af Lansskatteretten i 2007. Denne praksis ignorerer Motorstyrelsen. Man holder mørkelagte møder om hvordan man skal tackle mig og man ignorerer det møde jeg afholdt med SKAT d. 26 marts 2006, hvor spillereglerne blev aftalt.

Motorstyrelsen ændrer desuden forklaring alt efter hvad der passer og alt efter hvad jeg ahr opdaget. Først blev den udenlandske værdi /overhovedet / ikke anvendt. Så skelede man til den men brugte den aldrig helt eller i overvejende grad, men da også dette var bevist forsøger man at bortforklare fakta med at jeg ikke har fuldmagt, selvom denne er fremsendt til hovedpostkassen. Ligegyldigt om jeg havde denne fuldmagt har jeg ved aktindsigt opnået kendskab til flere sager, hvor man ikke har handlet som man hævder. I sagen om en bil fra 1986 har man brugt udbudsprisen til at vurdere handelsværdien. Man har bare ikke taget den sidste udbudspris og man har ignoreret oplysning om den reelle handelspris fordi den ikke er dokumenteret, men det er der vist også en hel del af styrelsens påstande, som ikke er!

Desværre har Motorstyrelsen

uden nogen form for dialog skrottet de sidste 11½ års praksis og begået nøjagtig samme fejl, som blev underkendt af Landsskatteretten d. 13 juni 2008 (sagen startet i 2004).

Der er ikke gemt et mødenotat fra møde ved SKAT om beregningen af nypriser.

Dette betyder at man PT kræver afgift af priser højere end nyprisen på de ældre biler.

Man har også fundet "markedsværdien" ved at kigge på én udbudspris uden at undersøge hvad bilen reelt blev handlet for. Dette endda uden at anvende den seneste og dermed laveste udbudspris.

Sagen er sendt til Skatteankestyrelsen, men det betyder at jeg PT ikke kan fortælle, endsige give et gæt om, hvor stor en afgift der skal betales.

Det forekommer mig, fordi jeg i anden halvår af 2018 har set tre sager (ikke kun om Caterham), at man prøver at presse værdien af specialbiler op.

I ét tilfælde er alene en journalistisk artikel brugt som handelspris, i en anden sag en udbudspris unden at undersøge hvad bilen blev handlet for og i den sidste har man først taget en artikel i Bil Magasinet, hvor der stod at prisen på en specialbil var mindst 250.000 og tillagt aftigt til dette beløb uagtet at denne pris var en pris fundet på mobile.de og altså ikke var en dansk handelspris. For at understrege at denne var korrekt, sammenlignede man med BMW M5, som er stukket af prismæssigt, men undlod at benytte eksempelvis Mercedes E500, som viille give en lavere pris i DK. Da man blev udfordret kiggede man lidt på en Alpina B12, men konkluderede - uden dokumentation, at den bil man skulle værdifastsætte var mere værd nu end Alpinaen til trods for at denne var startet næsten halvanden gang højere end den bil man skulle vurdere. En tilsvarende bil som den behandlede blev skrottet som ikke registreringsklar på grund af en kosmetisk skade på bagkofangeren.

Det er naturligvis Skatteministeriets opfattelse, at man ikke skal betale hverken virksomheder eller borgere for den tid de spilder på at lære Motorstyrelsen hvordan lovens ifølge retspraksis skal tolket.

Læs mere på

www.skattefusk.dk

Generelt om Syveren:

Enten vil du elske den. Eller også vil du hade den. Komfort eksisterer nærmest ikke. Det larmer, lugter og ryster i kabinen. Du bliver våd i regnvejr. Også med kalechen oppe. Det er besværligt at komme ind og ud. Men det er også den ultimative køreoplevelse.

Der er ingen tvivl for mig: Jeg elsker den!

 

Bemærk:

Bilen registreres ikke i mere end 500 eksemplarer pr. år i noget EU land. Dette betyder at enhver bil skal have et data-certifikat før første syn i Danmark. Certifikatet kan udstedes af fabrikken, dennes lokale repræsentant eller et anerkendt prøvningslaboratorium. I praksis betyder det normalt at jeg skal skrive under på dette stykke papir, som kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Hvor arrogant det end måtte lyde kan jeg ikke tilbyde dig at bruge hundreder af timer på at få en bil afgiftsberigtiget - eller på anden måde behandlet af myndighederne - hvis du sniger den gennem syn uden dette papir.  Det fremgår klokkeklart af godkendelsen af bilen at certifikatet skal forefindes. Da bilerne i visse tilfælde leveres usamlet skal bilen fysisk besigtiges hver enkelt bil jfr. tilladelsen.

Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at kontakte mig før du køber en bil. Det kan spare begge parter for en masse bøvl! Jeg har også set tilstrækkelig mange engelske registreringsdokumenter til at have en fair ide om hvorvidt der er noget skummelt ved en bil. Ikke at jeg vil kunne se alt, men... I meget vidt omfang er mine råd gratis indtil du, gerne med min hjælp, finder din bil og skal have den registreret. Datacertifikatet vil jeg forlange betaling for, men det er så det.

Jeg kan ikke hjælpe dig med andre Seven-typer så som Locust eller Dutton. Det ville ikke være fair overfor Caterham. Naturligvis kender jeg også reglerne, men råd og vejledning vil nødvendigvis være en individuel konsulentydelse med timebetaling.

En ting til: Der er engelske sælgere af biler, som sælger biler med "a registration date to suit all countries" De danske myndigheder er ikke dumme. Det er ganske enkelt for nemt at se hvis der er fusket med datoerne. Der er få tilfælde hvor der er en god forklaring på hvorfor eksempelvis et 1996 chassis kører med registreringsdato i 1986, men de er få! Det burde være unødvendigt at sige at jeg ikke deltager i dokumentfalsk. Jeg går ikke to år i buret fordi du skal spare 50-100.000kr i afgift. Men når dette er sagt, så skal du også være klar over at jeg vil hjælpe dig meget langt, både med at få din bil synet og med afgiftsproblemet. Indtil for nylig har SKAT haft en lidt anden holdning både til nypris og til handelsværdi end der var lovgrundlag for. Dette kan jeg naturligvis heller ikke vende mit blinde øje til!

De sidste ting:

Efterhånden er der så mange biler i Danmark, at der er et reelt brugtmarked.

Jeg vil gerne verificere om jeg har været involveret i godkendelsen af bilen, da den kom til landet, men du skal ud over dette ikke forvente den store oplysningsiver fra min side. Jeg står som en lus mellem to negle, ikke? Derfor vil jeg næsten altid komme til at skuffe den ene part. Dog forbeholder jeg mig ret til at give min uforbeholdne mening om urealistiske forventninger til en handelspris, da dette direkte undergraver mit arbejde med at få bilerne realistisk værdisat hos SKAT. Man kan jo ikke fortænke SKAT i at tro at en given model er 250.000 værd, hvis den gentagende gange annonceres til den pris uagtet at de reelt sælges for 140-160.000, men når bilerne står til salg i flere år, så kunne det være en indikation af at udbudsprisen er for høj. Jeg vil også fortælle det, hvis jeg mener at der er blevet fusket med et eller andet, specielt hvis jeg mener at jeg er blevet ført bag lyset med de oplysninger jeg fik ved første registrering i DK.

Jeg kan generelt IKKE understøtte ombyggede biler, som ikke er ombygget 100% efter fabrikkens anvisninger. Hvis du søger råd om ombygning og derefter køber noget "næsten tilsvarende" på eBay, så er det ikke muligt for mig at verificere at din ombygning er lovlig og lever op til lovens bogstav. Derfor kan jeg heller ikke tilbyde at hjælpe, hvis du kommer i knibe til syn eller andet.

Jeg ved godt at ovenstående er lidt harsk, men jeg har ganske enkelt ikke tiden til at forsvare dit og dat. Caterham'en bliver aldrig min primære indtægtskilde. Alternativet ville være at kaste håndklædet i ringen og sige: "Det var det, nu har du prøvet det, bevist at du kunne og må videre."

R. Jensen © 2007 - 2014 • Der tages forbehold for fejl og udeladelser